Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з бойовими діями, тимчасовою окупацією, деокупацією тощо, та забезпечення надання їм окремих соціальних послуг, спрямованих на збереження життя та здоров’я, шляхом упровадження механізму переходу від використання бюджетних коштів на утримання бюджетних установ до їх використання на оплату соціальних послуг урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 № 248 « Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах » (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248-2023- %D0%BF#Text , далі – Постанова). Порядком реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженим Постановою (далі – Порядок), передбачено під час реалізації експериментального проекту безкоштовне надання на базі Спеціалізованого Трускавецького санаторію « Батьківщина » та Спеціалізованого Миргородського санаторію « Слава » (далі – учасники експериментального проекту) соціальних послуг, а саме :

- підтриманого проживання ;
- надання притулку ;
- догляду стаціонарного ;
- соціальної адаптації.

Право на отримання соціальних послуг у межах реалізації експериментального проекту мають : особи похилого віку, особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та інформація про яке підтверджується відомостями Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Для отримання соціальних послуг особа, яка їх потребує, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчому органу сільських, селищних, міських рад (далі – орган соціального захисту населення) за своїм задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання (перебування)/за місцем свого звернення незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг (далі – заява). Обов’язковою умовою надання соціальних послуг є наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Відповідно до пункту 17 Порядку орган соціального захисту населення :

1. приймає заяви та необхідні документи для отримання соціальних послуг :
1.1. надання притулку, соціальної адаптації відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587,
1.2. підтриманого проживання, догляду стаціонарного відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576, та Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587.
2. здійснює виявлення та оцінювання потреб у наданні окремих соціальних послуг особам ;
3. ознайомлює особу з можливістю та умовами отримання соціальних послуг, які надаються учасниками експериментального проекту ;
4. у разі згоди особи на отримання соціальних послуг оперативно надсилає Нацсоцслужбі запит щодо наявності в учасників експериментального проекту вільних місць (в електронному вигляді у форматі Excel на е-mail : eproject@nssu.gov.ua за формою згідно з додатком 1, що додається) ;
5. приймає рішення про надання соціальних послуг (після отримання від Нацсоцслужби підтвердження наявності вільних місць в учасників експериментального проекту) ;
6. формує особову справу, яка містить заяву та всі документи, на підставі яких було прийнято рішення про надання соціальної послуги ;
7. надсилає до Головних управлінь Нацсоцслужби за територіальною належністю разом з супровідним листом оригінали рішень про надання соціальних послуг та копію особової справи з результатами оцінювання індивідуальних потреб ;
8. за умови погодження Нацсоцслужбою надання соціальних послуг особі інформує особу про прийняте рішення та необхідність прибути до учасника експериментального проекту упродовж 7 календарних днів.

наверх