Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

ПРОТОКОЛ № 7 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради »

ПРОТОКОЛ № 7

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради »

від 29.12.2021
смт Козин

ПРИСУТНІ :

- РАДЧЕНКО Інна Олексіївна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради – голова комісії.
- ГЛУЩЕНКО Юлія Олексіївна, головний спеціаліст з кадрової роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради – секретар комісії.

Члени конкурсної комісії :
- ФЕДЕНКО Наталія Іванівна, директор Козинського ліцею Козинської селищної ради ;
- БОНДАРЕНКО Євгенія Ігорівна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи Козинської селищної ради ;
- ТИМЧЕНКО Олена Олександрівна, керуючий справами (секретар виконкому) Козинської селищної ради ;
- ВОЛОШИН Олександр Олексійович, депутат Козинської селищної ради по першому багатомандатному округу VІІІ скликання ;
- ПАРХОМЕНКО Світлана Євгенівна, голова профспілкового комітету Козинського ліцею Козинської селищної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

І. Про перевірку поданих документів претендентами щодо відповідності встановленим вимогам та, допуск претендентів до участі у конкурсі або про відхилення їх кандидатур.
ІІ. При допуску претендентів до конкурсного відбору проведення конкурсу :
2.1. Перевірка знань законодавства України у галузі освіти кандидатом на посаду директора шляхом письмового тестування.
Оцінювання результатів.
2.2. Перевірка професійних компетентностей кандидата на посаду директора шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.
Оцінювання результатів.
2.3. Про практичну перевірку рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК кандидатом на посаду директора.
Оцінювання результатів.
2.4. Презентація Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».
Оцінювання результатів.
2.5. Визначення переможця конкурсу на посаду директора.

І. СЛУХАЛИ : Про перевірку поданих претендентами документів щодо відповідності встановленим вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсі або про відхилення їх кандидатур.

ВИСТУПИЛИ :

Глущенко Ю.О. Інформувала, що на посаду директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (або спеціаліста до 2014 року), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та який пройшов конкурсний відбір і визнаний переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру. Також надала коротку інформацію про особу, яка подала документи для участі у конкурсі :

На посаду директора – ПРЯДКО Людмила Миколаївна – громадянка України, має повну вищу педагогічну освіту, Запорізький державний педагогічний інститут, 1983 рік закінчення, кваліфікація – вчитель української мови і літератури середньої школи, стаж педагогічної роботи 39 років, на посаді методиста з 2019 року, працює на посаді методиста відділу освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради з 2021 року.

Таким чином, претендент, який подав відповідну заяву, відповідає кваліфікаційним вимогам та може бути допущений до участі у конкурсі.

Радченко І.О. З’ясувала, чи є питання у членів комісії, запропонувала визнати претендента таким, що відповідає кваліфікаційним вимогам і допустити його до участі у конкурсі, поставила пропозицію на голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

Допустити до участі у конкурсі на зайняття посади директора ПРЯДКО Людмилу Миколаївну.

ІІ. СЛУХАЛИ : Про перевірку знань законодавства України у галузі освіти кандидатом на посаду директора шляхом письмового тестування.

ВИСТУПИЛИ :
Радченко І.О. Оголосила вимоги до проведення тестування та запросила кандидата на посаду директора для отримання та виконання тестового завдання.

Інформувала, що за результатами оцінювання виконання тестового завдання комісією буде визначено чи допущено кандидата на посаду директора до ІІ етапу конкурсного відбору.

Виконання письмового тестування.
Радченко І.О. Оголосила результати оцінювання письмового тестування з перевірки знань законодавства України у галузі освіти :

ПРЯДКО Людмила Миколаївна з 30 тестових завдань правильних відповідей - 29 балів.

Радченко І.О. Поставила на голосування пропозицію щодо допущення кандидата на посаду директора Прядко Л.М. до ІІ етапу конкурсного відбору.

ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

ВИРІШИЛИ :
Допустити за результатами оцінювання письмового тестування з перевірки знань законодавства України у галузі освіти до ІІ етапу конкурсного відбору кандидата на посаду директора Прядко Л.М.

ІІІ. СЛУХАЛИ : Про перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду директора шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

ВИСТУПИЛИ :
Радченко І.О. Оголосила вимоги до проведення письмового вирішення ситуаційного завдання та запросила кандидата на посаду директора для отримання та виконання ситуаційного завдання.

Інформувала, що за результатами оцінювання виконання ситуаційного завдання комісією буде визначено чи допущено кандидата на посаду директора до ІІІ етапу конкурсного відбору.

Виконання ситуаційного завдання.

Радченко І.О. Оголосила результати оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей кандидата на посаду директора :

ПРЯДКО Людмила Миколаївна – 1,5 бали.

Радченко І.О. Поставила на голосування пропозицію щодо допущення кандидата на посаду директора до ІІІ етапу конкурсного відбору.

ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

ВИРІШИЛИ :
Допустити за результатами оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей до ІІІ етапу конкурсного відбору кандидата на посаду директора Прядко Л.М.

ІV. СЛУХАЛИ : Про практичну перевірку рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК кандидата на посаду директора.

ВИСТУПИЛИ :
Радченко І.О. Оголосила вимоги до перевірки рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК кандидата на посаду директора.

Виконання завдань щодо перевірки володіння державною мовою та навичками роботи на ПК.

Радченко І.О. Оголосила результати практичної перевірки рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК кандидата на посаду директора :

ПРЯДКО Людмила Миколаївна – 1,5 бали.

Радченко І.О. Поставила на голосування результати перевірки рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК для врахування їх при визначенні переможця.

ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

ВИРІШИЛИ :
Взяти до уваги результати перевірки рівня володіння державною мовою та навичками роботи на ПК кандидатом на посаду директора Прядко Л.М. та врахувати їх при визначенні переможця.

V. Про заслуховування Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».

ВИСТУПИЛИ :
Радченко І.О. Оголосила вимоги до презентації Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » та можливість поставити питання членами комісії щодо Стратегії.

Презентація Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».
Радченко І.О. Оголосила результати оцінювання презентації Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».

ПРЯДКО Людмила Миколаївна – 1,5 бали.

Радченко І.О. Поставила на голосування результати оцінювання презентації Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

ВИРІШИЛИ :
Взяти до уваги результати оцінювання презентації Стратегії розвитку комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » кандидата на посаду директора Прядко Л.М. та врахувати їх при визначенні переможця.

VI. СЛУХАЛИ : Про визначення переможця конкурсу на посаду директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради ».

ВИСТУПИЛИ :
Радченко І.О. Оголосила, що за результатами оцінювання чотирьох етапів конкурсного відбору переможцем на посаду директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » за загальною кількістю балів із 34,5 максимальною кількістю :

ПРЯДКО Людмила Миколаївна набрала – 33,5 бали.

Поставила на голосування питання про визнання переможцем на посаду директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » Прядко Л.М.
ПРОГОЛОСУВАЛИ ОДНОГОЛОСНО – ЗА

ВИРІШИЛИ :

Визнати переможцем на посаду директора комунальної установи « Центру професійного розвитку педагогічних працівників Козинської селищної ради » ПРЯДКО Людмилу Миколаївну.

Голова конкурсної комісії І.О.РАДЧЕНКО

Члени конкурсної комісії
- Н.І.ФЕДЕНКО
- Є.І.БОНДАРЕНКО
- О.О.ТИМЧЕНКО
- О.О.ВОЛОШИН
- С.Є.ПАРХОМЕНКО

Протокол складено секретарем конкурсної комісії Ю.О.ГЛУЩЕНКО

наверх