Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Тендер на закупівлю робіт

Торги (тендер) на закупівлю робіт
Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи за адресою : вул. Партизанська, буд. 3, смт. Козин, Обухівського району Київської області.

Козинська селищна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

від 10 серпня 2010 року

ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

Н. М. Череватюк

м.п.

ТОРГИ (ТЕНДЕР)

на закупівлю робіт

Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи
за адресою : вул. Партизанська, буд. 3, смт. Козин, Обухівського району Київської області

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

смт. Козин - 2010

ЗМІСТ

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРУ)

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

2. Зміст тендерної документації

3. Надання роз’яснень щодо тендерної документації

4. Внесення змін до тендерної документації

5. Мова пропозиції

6. Зміст тендерної пропозиції

7. Ціни пропозиції

8. Валюта пропозиції

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

10. Документи, що підтверджують відповідність робіт вимогам тендерної документації

11. Строк дії пропозиції

12. Оформлення та підпис пропозиції

13. Запечатування та маркування пропозицій

14. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій

15. Пропозиції, що запізнилися

16. Зміна та анулювання тендерних пропозицій

17. Розкриття пропозицій Замовником

18. Пояснення пропозиції

19. Порядок з’ясування тендерних пропозицій

20. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій

21. Альтернативна тендерна пропозиція

22. Конфіденційність

23. Відхилення тендерних пропозицій

24. Право замовника відхиляти всі пропозиції

25. Акцепт тендерної пропозиції

26. Процедура оскарження

27. Укладання Договору

28. Забезпечення виконання договору

29. Додаткові умови

Додаток 1. Відомості щодо торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Додаток 3. Тендерна форма : "ПРОПОЗИЦІЯ"

Додаток 4. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Технічне завдання (ТЗ)

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРУ)

1. Замовник торгів :

1.1. Найменування : Козинська селищна рада.

1.2. Юридична адреса : Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Партизанська, 2 .

1.3. Відповідальний за проведення торгів : Череватюк Наталя Михайлівна, т. (04572) 7-98-98.

1.4. Реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства

№ р/р 31425000899452 в УДК Київської обл. м. Обухів МФО 821018

2. Інформація про предмет закупівлі :

2.1. Предмет закупівлі : Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи за адресою : вул. Партизанська, буд. 3, смт. Козин, Обухівського району Київської області.

2.2. Кількість (у разі закупівлі товару) :

2.3. Місце виконання робіт : Київська область, Обухівський район, смт. Козин.

2.4. Строк виконання робіт : вересень 2010 року.

3. Процедура здійснення закупівлі : відкриті торги

4. Отримання тендерної документації :

4.1. Місце - 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, Козинська селищна Рада, кабінет головного бухгалтера.

4.2. Спосіб – особисто або поштою.

5. Тендерне забезпечення :

5.1. Спосіб (форма) надання ― не вимагається.

5.2. Розмір ― не вимагається.

6. Умови подання тендерних пропозицій :

6.1. Місце - 08711, Київська обл., Обухівський р-н, с.м.т. Козин, вул. Партизанська, 2, Козинська селищна Рада, кабінет головного бухгалтера.

6.2. Спосіб : особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк : 22.09.2010р. о 10.30 год.

7. Розкриття тендерних пропозицій :

7.1. Місце : 08711, Київська обл., Обухівський р-н, с.м.т. Козин, вул. Партизанська, 2, Козинська селищна Рада, кабінет головного бухгалтера.

7.2. Дата : 22.09.2010р.

7.3. Час : 13:00.

8. Адреса інформаційної системи в мережі Інтернет : www.zakupivli.com

9. Додаткова інформація :

Зв’язок для отримання додаткової інформації за т. 8 (04472) 7-98-98 ;

Веб сайт замовника : www.kosin.org.ua

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

1.1. Керуючись Постановою КМУ № 1017 від 19 листопада 2008 року, наказами Мінекономіки № 60 та № 61 від 30 січня 2009 року, листами-роз’ясненнями Мінекономіки № 3303-27/1150 від 08.12.2008 р. та № 3303-27/156 від 01.04.2009р. Замовник оголошує торги (тендер) на закупівлю робіт по Реконструкції приміщень загальноосвітньої школи за адресою : вул. Партизанська, буд. 3, смт. Козин, Обухівського району Київської області, згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій тендерній документації.

1.2. У відповідності з вимогами цієї Тендерної документації Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Кожний Учасник вносить тендерне забезпечення, якщо це передбачено, та подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.
Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти), що підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі і подають чи подали тендерну пропозицію.

1.4. Цими торгами передбачається, що Учасник повинен виконати роботи у місці, вказаному Замовником.

1.5. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції.

2. Зміст тендерної документації

2.1. До тендерної документації включаються :

• Оголошення торгів (тендеру) ;

• Інструкції Учасникам торгів ;

• Додатки 1-4 ;

• Основні умови Договору ;

• Технічні завдання (ТЗ).

2.2. Замовник видає Учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту при сплаті коштів за тендерну документацію.

3. Надання роз’яснень щодо тендерної документації

3.1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в Оголошенні торгів (тендеру), за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит Учасника.

3.2. Замовник має право провести збори з метою роз’яснення будь-яких запитів. Результати зборів будуть відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів буде надіслано кожному Учаснику, якому було надано тендерну документацію.

4. Внесення змін до тендерної документації

4.1. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів Учасників внести зміни до тендерної документації при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій та повідомити про зазначені зміни письмово всіх Учасників, яким Замовник надав тендерну документацію.

4.2. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження, у разі, якщо один чи більше Учасників не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об’єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій надсилається кожному Учаснику, якому було надано тендерну документацію.

5. Мова пропозиції

5.1. Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, складаються українською мовою.

6. Зміст тендерної пропозиції

Пропозиція, що подається Учасником, складається з :
- комерційної частини ;
- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу 7 та Додатку 3 цієї Тендерної документації, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, Основні умови Договору, тендерне забезпечення (якщо його надання передбачено), детальну калькуляцію вартості робіт (визначення розміру витрат у грошовому виразі на одиницю по окремих видах витрат, при цьому окремо виділяється розмір прибутку), копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу 17 Тендерної документації, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією тендерною документацією.

Технічна частина має бути надана згідно Розділу 10 цієї тендерної документації та повинна включати повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника .

6.1. Тендерна пропозиція учасника повинна включати

• Розрахунок ціни тендерної пропозиції з обґрунтуваннями, відповідно до розділу 7 Інструкції для учасника торгів. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії бажано у програмному комплексі АВК-3, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін ;

• Загальні відомості про учасника

• Документи та інформація щодо підтвердження кваліфікації учасника

• Календарний план виконання робіт ;

• Основні умови договору

• Додаткові документи

6.2. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

6.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

6.4. Кожна одержана тендерна пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру.

7. Ціни пропозиції

7.1. Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.

7.2. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень.

7.3. Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

7.4. В ціні тендерної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

7.5. До ціни тендерної пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень :

• Розрахунок заробітної плати

• Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

• Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін) ; розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

• Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

• Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

• Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

7.6. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

7.7. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

7.8. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7.9. Тендерна пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником відповідно до частини першої статті 27 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

7.10. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати на оплату тендерної документації, оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов’язані із оформленням тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору, витрати, пов’язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

8. Валюта пропозиції

8.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України.

8.2. Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

9.1. Згідно з цією Тендерною документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

9.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його тендерної пропозиції, повинно запевнити Замовника у тому, що :

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб) ;

б) Учасник має достатньо обладнання ;

в) Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

г) Учасник має відповідний дозвіл або ліцензію на виконання певних робіт.

9.3. Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, встановленим у цій тендерній документації, чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних підприємств, установ, організацій, а також ціни його тендерної пропозиції.

9.4. У разі відмови Учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій тендерній документації або факту надання у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації Замовник відхиляє тендерну пропозицію цього Учасника і визначає переможця торгів серед тих Учасників, які залишились.

10. Документи, що підтверджують відповідність робіт вимогам тендерної документації

10.1. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам тендерної документації.

10.2. Документальне підтвердження відповідності робіт тендерній документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати :

а) розрахунок договірної ціни та калькуляція ;

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій тендерній документації та додатках до неї ;

в) інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких).

11. Строк дії пропозиції

11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

11.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв’язку з послідуючим письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник може відхилити таку вимогу без втрати свого тендерного забезпечення і дія його тендерної пропозиції закінчиться у термін, зазначений у Додатку 1.

11.4. Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен також продовжити дію свого тендерного забезпечення або надати нове. У разі невиконання цієї вимоги Учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї тендерної пропозиції.

12. Оформлення та підпис пропозиції

12.1. Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

12.2. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазна-чаються у письмовому дорученні, що входить до складу тендерної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

12.3. Кожна частина тендерної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

13. Запечатування та маркування пропозицій

13.1. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті : обов’язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, а також назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).

13.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

14. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій

14.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів (тендеру), з урахуванням вимог Розділів 12, 13.

15. Пропозиції, що запізнилися

15.1. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені Учаснику.

16. Зміна та анулювання тендерних пропозицій

16.1. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

16.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 13 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Анулювання" відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

16.3. Після відкриття конверта внесення змін до тендерної пропозиції не дозволяється, окрім зміни ціни у порядку, визначеному пунктом 17.5 цієї Тендерної документації. У винятковому випадку на запит тендерного комітету Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

17. Розкриття пропозицій Замовником

17.1. Замовник відкриває пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом 16, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

17.2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій Замовником допускаються :

- представники Учасника торгів (якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу), (якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу), (у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів та на повноваження приймати рішення щодо зменшення ціни тендерної пропозиції, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу). Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі тендерної пропозиції ;

- представники державних органів влади (у тому числі депутати всіх рівнів).

17.3.За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

17.4.Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом 16, не відкриваються.

17.5.Особам, присутнім під час розкритті тендерних пропозицій, оголошуються найменування та адреси Учасників, перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачена тендерною документацією, ціни кожної тендерної пропозиції, а також відповідність механізму їх формування вимогам, встановленим в розділі 7 цієї тендерної документації.

Після проведення розкриття тендерних пропозицій представникам учасників, які присутні на процедурі розкриття тендерних пропозицій та мають повноваження відповідно до пункту 17.2. цієї тендерної документації, пропонується зменшувати в добровільному порядку ціну пропозиції доти, поки кожен із учасників, після трикратного оголошення чергової ціни, не повідомить про те, що запропонував кінцеву ціну.

Під час розкриття тендерних пропозицій тендерним комітетом ведеться протокол.

Учасники повідомляють про зменшення ціни своєї тендерної пропозиції в послідов-ності реєстрації їх тендерних пропозицій у протоколі розкриття тендерних пропозицій.

Замовник надає учаснику торгів копію протоколу розкриття тендерних пропозицій протягом одного робочого дня з моменту отримання від нього відповідного запиту.

18. Пояснення пропозиції

18.1. Замовник торгів може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його тендерну пропозицію з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до тендерних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття тендерних пропозицій і зміни, спрямовані на коригування тендерної пропозиції, яка не відповідає вимогам тендерної документації, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

19. Порядок з’ясування тендерних пропозицій

19.1. Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним вимогам Постанови КМУ № 1017 від 19 листопада 2008 року, а також, що кожна пропозиція :

а) відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у тендерній документації ;

б) відповідає вимогам Постанови КМУ № 1017 від 19 листопада 2008 року ;

в) відповідає умовам тендерної документації.

г) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник ;

д) підписана належним чином.

19.2. Пропозицією, що відповідає умовам тендерної документації, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами тендерної документації.

19.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

19.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам тендерної документації, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності :

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною ;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

19.5. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

19.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

20. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій

20.1. Після розкриття тендерних пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам тендерної документації, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

20.2. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4.

До оцінки тендерних пропозицій за критерієм „Ціна" приймаються кінцеві ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття тендерних пропозицій.

20.3. Загальний строк здійснення оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців торгів становить не більше 15 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій.

21. Альтернативна тендерна пропозиція

22.1. Подання альтернативної тендерної пропозиції не передбачається.

22. Конфіденційність

22.1. Інформація щодо розгляду, оцінки тендерних пропозицій не надається до укладення договору особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається виключно суду, у порядку, передбаченому Постановою КМУ № 1017 від 19 листопада 2008 року.

23. Відхилення тендерних пропозицій

23.1 Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках не відповідності документів наданих Учасником вимогам Тендерної документації та/або діючому Законодавству України.

23.1 Замовник залишає за собою право в будь-який час до проведення акцепту здійснити відхилення всіх тендерних пропозицій, які були подані Учасниками на зазначені торги.

24. Право замовника відхиляти всі пропозиції

24.1. Замовник залишає за собою право відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції.

24.2. Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасником в разі застосування Пункту 25.1.

24.3. Повідомлення про відхилення всіх тендерних пропозицій надсилається всім Учасникам, які надали свої тендерні пропозиції протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій.

25. Акцепт тендерної пропозиції

25.1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, визнану найкращою за результатами оцінки поданих на торги тендерних пропозицій, яка відповідає вимогам тендерної документації, а Учасник, який її подав відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним в цій тендерній документації.

25.2. Протягом п`яти календарних днів з дня акцепту Замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також іншим Учасникам процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни (у тому числі через інформаційні системи в мережі Інтернет) письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження Учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

25.3. Якщо Учасник, тендерну пропозицію якого акцептовано, відмовляється від підписання Договору, Замовник визначає найкращу тендерну пропозицію з числа тих, строк дії яких ще не минув і достатній для визначення переможця. Визначення переможця здійснюється на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у Додатку 4 тендерної документації.

25.4. Протягом 10 календарних днів після укладення договору про закупівлю чи прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, Замовник оприлюднює та публікує оголошення про результати торгів в інформаційних системах в мережі Інтернет та у спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та в інших відповідних міжнародних виданнях.

26. Процедура оскарження

26.1. Будь-який Учасник або інша особа (скаржник) мають можливість оскаржити на підставі діючого законодавства протиправні рішення, дії чи бездіяльність Замовника, якщо такі мали місце внаслідок порушення Замовником процедури закупівлі.

26.2. Скаргу з приводу порушень Замовником торгів процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Учасник подає до суду, а також направляє копію замовнику, Державному казначейству України/обслуговуючому банку.

26.3. . При надходженні скарги від учасника торгів процедура торгів призупиняється на термін, що не перевищує 20 робочих днів.

26.4. За результатами розгляду Суд, приймає рішення про повне або часткове задоволення чи незадоволення скарги або залишення її без розгляду.

26.5. Скаржник або замовник у випадку незгоди із рішенням Суду може оскаржити його у апеляційному судовому порядку.

27. Укладання Договору

27.1 Замовник торгів і Учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю після акцепту тендерної пропозиції.

27.2. Договір укладається з Учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, протягом двадцяти одного робочого дня з дня акцепту, але не раніше, ніж через п’ять робочих днів після надсилання повідомлення про результати торгів решті Учасників.

27.3. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в тендері та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

28. Забезпечення виконання договору

28.1. Не вимагається.

29. Додаткові умови

29.1. Учасник – переможець процедури закупівлі повинен до укладання Договору надати Замовнику довідку видану центральним апаратом державної інспекції з контролю за цінами, щодо відповідності ціни тендерної пропозиції середньо ринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги.

В разі встановлення факту закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за завищеними цінами, Замовник повинен розглянути питання про відміну процедури закупівлі відповідно до пункту 63 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення), а уповноважений орган – визнати недійсними результати процедури закупівлі відповідно до пункту 11 Положення.

ДОДАТОК 1

ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ

1. Збори учасників : Не плануються.

2. Валюти пропозицій : Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

3. Валюта оплати : Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

4. Строк дії пропозиції : Пропозиція залишається чинною протягом 60 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій.

5. Тендерне забезпечення : не вимагається.

6. Запечатування та маркування пропозицій : Звертається увага Учасників на спеціальні вимоги до запечатування та маркування пропозицій, зазначені в Розділах 13, 14.

7. Час та місце проведення тендеру :
22.09.2010р. о 13:00 год., Україна, 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Партизанська, 2, кабінет головного бухгалтера.

8. Мова пропозиції та кількість примірників : Усі документи, що мають відношення до пропозиції, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.

9. Телефон для довідок : 8 (04472) 7-98-98.

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має достатньо обладнання :

2.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про наявність в Учасника обладнання, необхідного для виконання відповідних робіт.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід :

3.1. Інформаційна довідка у довільній формі, що містить відомості про кваліфікаційний склад працівників Учасника, які виконуватимуть роботи, що є об’єктом тендеру.

4. Документальне підтвердження відповідності послуг вимогам тендерної документації надане у формі пояснювальної записки повинно мати :

а) детальний опис послуг, що пропонуються ;

б) кошторис ;

в) калькуляція ;

5. Наявність відповідного дозволу або ліцензії.

5.1. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

6. Інші документи :

6.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство :

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) ;

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб ;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

6.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

6.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6.5. Копія паспорту (для фізичних осіб.

7. Основні умови договору

* Примітки :

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою Учасника ;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій ;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції.

г) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 Тендерної документації подають у складі своєї тендерної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

ДОДАТОК 3

Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ТЕНДЕРНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт по реконструкції приміщень загальноосвітньої школи за адресою : вул. Партизанська, буд. 3, смт. Козин, Обухівського району Київської області згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ) :


.

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми зобов’язуємося надати документ, що підтверджує внесення тендерного забезпечення.

3. Ми погоджуємося з тим, що у разі, якщо нами не буде надано документ, що підтверджує внесення тендерного забезпечення, наша пропозиція не буде вважатися Тендерною пропози-цією, не буде розкриватися та залишиться без розгляду.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім Учасникам процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту пропозиції.

7. Умови розрахунків : ________________________________________ календарних днів.
(оплата за фактом виконання робіт (протягом календарних днів), відтермінування платежу)

8. Строк виконання робіт _________________ календарних днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

ДОДАТОК 4

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв :

1 Ціна ;

2 Строк виконання робіт ;

3 Умови розрахунків ;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 70 балів.

2. Кількість балів по критерію Строк виконання робіт - 25 балів.

3. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 5 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.

Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою :

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів ;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна" ;

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється ;

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм "Строк виконання робіт" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Строк виконання робіт" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою :

Бобчисл = Пmin / Побчисл * 25, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів ;

Пmin - найнижче значення за критерієм "Строк виконання робіт" ;

Побчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється ;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк виконання робіт".

3. Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою :

Бобчисл = Робчисл /Р max * 5, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів ;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу ;

Робчисл – термін відстрочки платежу тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється ;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Умови розрахунків".

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їx початку та закінчення. Невід’ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

2. Замовник має право :

відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, i не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою ;

  • вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни ;
  • відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим ;
  • відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (реконструкції об’єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою ;
  • ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

3. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

4. Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

5. У разі порушення Підрядником зобов’язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

наверх